Położna poz

Położna POZ zadania i obowiązki

Położna POZ - jakie są zadania i obowiązki?

Położna POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje kompleksową opiekę pielęgnacyjną położniczo-ginekologiczną. Wybierana jest z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co należy do jej obowiązków?

Kompetencje położnej POZ – co warto o nich wiedzieć?

Położna POZ opiekuje się kobietami niezależnie od wieku oraz noworodkami do ukończenia 2 miesiąca życia. Jej wizyta może odbywać się zarówno w domu pacjentki, jak i w gabinecie lub przychodni. Określony jest także czas pracy położnej. Zazwyczaj realizuje ona swoje świadczenia od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach pracy, czyli od 8:00 do 18:00. Niekiedy termin konsultacji jest wcześniej uzgodniony z pacjentką – na przykład określony w treści skierowania. Jeżeli stan zdrowia ciężarnej wymaga natychmiastowej interwencji, położna może odwiedzić ją w dniu zgłoszenia, aby ocenić sytuację i udzielić pomocy.

Co obejmują standardowe wizyty położnej POZ?

Położna środowiskowa składa pacjentom wizyty, mając na uwadze kilka celów – między innymi rozpoznanie problemów zdrowotnych. Jej zadaniem jest także edukacja kobiet w ciąży i przygotowanie do porodu oraz pierwszych miesięcy rodzicielstwa – przekazanie takiej wiedzy jest szczególnie istotne w przypadku ciąży wysokiego ryzyka. Spotkania obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne oraz mogą dotyczyć połogu, karmienia piersią czy przebiegu porodu – niekiedy realizowane są również w grupach. Konsultacje te obejmują również planowanie i realizację różnych świadczeń profilaktycznych.

Położna składa maksymalnie 10 wizyt u kobiet od 21 do 31 tygodnia ciąży – mają one miejsce raz w tygodniu oraz 16 wizyt dwa razy w tygodniu od 32 tygodnia. Jest również zobowiązania do wykonania kilku wizyt patronażowych, zanim noworodek skończy 2 miesiące – pierwsza powinna się odbyć bezpośrednio po opuszczeniu szpitala przez matkę z dzieckiem.

Jak wyglądają wizyty położnej po urodzeniu dziecka?

Położna odwiedza pacjentkę po raz pierwszy w okresie od 1 do 4 doby życia noworodka. Wizyta taka obejmuje badanie dziecka, uwzględniające ocenę jego ogólnego stanu zdrowia – między innymi pomiar masy i długości ciała czy klatki piersiowej i obwodu głowy. Istotną rolę w tym czasie odgrywa profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka. Położna udziela wskazówek świeżo upieczonej mamie, jak rozpocząć karmienie piersią oraz zadbać o wytworzenie więzi z dzieckiem.

Kolejne wizyty składane są od 1 do 6 tygodnia życia dziecka. Podczas nich oceniana jest relacja rodziny z noworodkiem, techniki karmienia i odruchy dziecka – w razie potrzeby pielęgniarka udziela matce niezbędnych wskazówek. Konsultacja ta służy również ocenie rozwoju fizycznego noworodka – między innymi adaptacji do środowiska zewnętrznego, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów czy stanu skóry i błoń śluzowych.

Inne zadania położnej POZ

Położna POZ opiekuje się równie kobietami, które przeszły operację ginekologiczno-onkologiczną lub ginekologiczną – między innymi zajmuje się pielęgnacją rany pooperacyjnej do czasu jej zagojenia. Położne, które mają umowę z NFZ na wykonywanie cytologii, również mogą świadczyć takie usługi – zarówno w domu pacjentki, jak i gabinecie lekarskim. W celu wykonania badania można umówić się bezpośrednio ze swoją położną.